Լրացուցիչ կրթություն

Ուսումնա-սպորտային համալիրի  տարրականմիջին և ավագ դպրոցներում, բացի հանրակրթական պետական հիմնական ծրագրում ներառված առարկաներից, դպրոցի ՖՈՒՄՈՒՀՈՒԱ «Հնարավորությունների հավասար զարգացման համակարգ»-ը ենթադրում է պարտադիր լրացուցիչ կրթություն հետևյալ ոլորտներում՝

 

ֆիզիկական ուղղվածության ակտիվություն (ՖՈՒԱ)

 

1.   գեղասահք

2.   լող,

 

 

մտավոր ուղղվածության ակտիվություն (ՄՈՒԱ) 

 

1.   չինարեն,

2.  գերմաներեն,

3.  ֆրանսերեն,

4.   ծրագրավորում,

5.   ռոբոտաշինություն,

6.   մենթալ թվաբանություն,

 

 

 հոգևոր (ստեղծագործական) ուղղվածության ակտիվություն (ՀՈՒԱ)

 

1.   արտտեխնոլոգիա,

2.   խեցեգործություն,

3.  կերպարվեստ,

4.  երգ,

5.  պար: