Դասացուցակ

1-ին Ա դասարան, դասղեկ՝ Մերի Ներսիսյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Ռուսերեն

Երաժշտություն Անգլերեն Տեխնոլոգիա Ռուսերեն
4 10:55-11։35

Պարարվեստ

/ 11:00-12:00

ֆիզկուլտուրա

Մաթեմատիկա

ֆիզկուլտուրա

Ռուսերեն

5 11:40-12։20 Մայրենի

Ռուսերեն

Մաթեմատիկա

Երաժշտություն

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10

Անգլերեն / 12:50 - 1:30

Մաթեմատիկա /1:35-2:15

Կերպարվեստ / 2:15-2:55

Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Մաթեմատիկա

Տեխնոլոգիա

Կերպարվեստ

Անգլերեն
7 13:55 - 14:35 Լող / Գեղասահք

Պարարվեստ

Արտտեխնոլոգիա

Լող / Գեղասահք

  14:35-14։55

 

 

1-ին Բ դասարան, դասղեկ՝ Անի Բաղդասարյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Պարարվեստ Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Կերպարվեստ

Մաթեմատիկա Մայրենի Ռուսերեն Անգլերեն
4 10:55-11։35

Անգլերեն

Երաժշտություն

Անգլերեն

Մաթեմատիկա

Ռուսերեն

5 11:40-12։20

Մաթեմատիկա

Տեխնոլոգիա

Ռուսերեն

ֆիզկուլտուրա

Կերպարվեստ

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Ռուսերեն Մայրենի

Մաթեմատիկա

Տեխնոլոգիա

Երաժշտություն
7 13:55 - 14:35

Լող / Գեղասահք

ֆիզկուլտուրա

Դասապատրաստում

Պարարվեստ

Արտտեխնոլոգիա

  14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

1-ին Գ դասարան, դասղեկ՝ Սաթենիկ Հայրապետյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Պարարվեստ Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Անգլերեն

Մաթեմատիկա Ռուսերեն Մաթեմատիկա Անգլերեն
4 10:55-11։35

Ռուսերեն

ֆիզկուլտուրա

Երաժշտություն

ֆիզկուլտուրա

Կերպարվեստ

5 11:40-12։20

Կերպարվեստ

Մայրենի

Մաթեմատիկա

Տեխնոլոգիա

Երաժշտություն

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Մաթեմատիկա Տեխնոլոգիա

Անգլերեն

Դասապատրաստում

Ռուսերեն
7 13:55 - 14:35

Մայրենի

Լող / Գեղասահք

Արտտեխնոլոգիա

Ռուսերեն

Լող / Գեղասահք

  14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

1-ին Դ դասարան, դասղեկ՝ Մարգարիտա Բալաբեկյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Պարարվեստ
1 9։00-9։40 Մայրենի ֆիզկուլտուրա

Մայրենի

Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Անգլերեն

Մաթեմատիկա Անգլերեն Մաթեմատիկա Ռուսերեն
4 10:55-11։35

Տեխնոլոգիա

Մայրենի

Պարարվեստ

Մայրենի

Երաժշտություն

5 11:40-12։20

Ռուսերեն

Երաժշտություն

Ազատ խաղ

Ռուսերեն

Ռուսերեն

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Մաթեմատիկա Մայրենի

Տեխնոլոգիա

ֆիզկուլտուրա

Անգլերեն
7 13:55 - 14:35

Լող / Գեղասահք

Կերպարվեստ

Մաթեմատիկա

Կերպարվեստ

Շաբաթվա ամփոփում

  14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

2-րդ Ա դասարան, դասղեկ՝ Անահիտ Աբրահամյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Մաթեմատիկա Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Կերպարվեստ Մաթեմատիկա Մայրենի Ես և շրջակա աշխարհը
4 10:55-11։35

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

Շախմատ

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

Շախմատ

ֆիզկուլտուրա

5 11:40-12։20

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

ֆիզկուլտուրա

Մայրենի

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Երաժշտություն Ինֆորմատիկա

Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Ինֆորմատիկա
7 13:55 - 14:35

Պարարվեստ

Տեխնոլոգիա

Լող / Գեղասահք

Արտտեխնոլոգիա

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

  14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

2-րդ Բ դասարան, դասղեկ՝ Վառվառա Մելքոնյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Մայրենի Մայրենի
2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա Մայրենի Շախմատ
4 10:55-11։35

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

Տեխնոլոգիա

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

Մաթեմատիկա

Արտտեխնոլոգիա

5 11:40-12։20

Շախմատ

Կերպարվեստ

Մայրենի

ֆիզկուլտուրա

Անգլերեն

/ Մ. Ավագյան(L1)

/Գ. Թադևոսյան(L2)

/Ռ. Բոստանջյան(L3)

  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Պարարվեստ ֆիզկուլտուրա

Մենթալ թվաբանություն /

Ռոբոտաշինություն

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

Պարարվեստ
7 13:55 - 14:35

Մաթեմատիկա

Դասապատրաստում

Լող / Գեղասահք

Ես և շրջակա աշխարհը

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Թ.Առուշանովա(L3)

  14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
8 14:55-15։35   Ինֆորմատիկա Ինֆորմատիկա    

 

 

3-րդ Ա դասարան, դասղեկ՝ Մերի Ներսիսյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50 Մաթեմատիկա Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Մաթեմատիկա Ինֆորմատիկա
4 10:55-11։35 Ինֆորմատիկա Մաթեմատիկա ֆիզկուլտուրա Մաթեմատիկա

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

5 11:40-12։20

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

Տեխնոլոգիա

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

Շախմատ ֆիզկուլտուրա
  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Երաժշտություն Շախմատ

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Ես և շրջակա աշխարհը Մայրենի
7 13:55 - 14:35

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Արտտեխնոլոգիա

Մենթալ թվաբանություն /

Ռոբոտաշինություն

Փոքրիկ գյուտարար Պարարվեստ
8 14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

3-րդ Բ դասարան, դասղեկ՝ Թեհմինա Մարության
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
  8:30-9:00 Ռիթմիկա Ռիթմիկա Ռիթմիկա Պարարվեստ Ռիթմիկա
1 9։00-9։40 Մայրենի Մայրենի Մայրենի

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

2 9:40-10։10 Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

Նախաճաշ

3 10։10-10:50 Ինֆորմատիկա Շախմատ

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Շախմատ Մայրենի
4 10:55-11։35 Երաժշտություն Մայրենի ֆիզկուլտուրա Ես և շրջակա աշխարհը

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

5 11:40-12։20

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

Մաթեմատիկա

Անգլերեն
/Ի. Փահլևանյան(L1)

/Մ.Ավագյան(L2)

/Ա.Ներսիսյան(L2)

Մաթեմատիկա ֆիզկուլտուրա
  12։20 - 12:50 Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ Ճաշ
  12:50 - 13։10 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ
6 13։10 - 13:50 Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Մայրենի Արտտեխնոլոգիա
7 13:55 - 14:35

Ռուսերեն
/Ս․Օստրոգորսակայա(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

/Ա.Վարդանյան(L3)

Պարարվեստ Կերպարվեստ Տեխնոլոգիա Ինֆորմատիկա
8 14:35-14։55 Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ Ազատ խաղ

 

 

5-րդ դասարան, դասղեկ՝ Արմինե Մալխասյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
Ռիթմիկա 08:30-08:50          
1 08:50-09:30

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ա.Հանեյան(L2)

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Հայրենագիտություն

/Ա.Վիրաբյան

2 09:35-10:15

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Նախաճաշ 10:15-10:45          
3 10:45-11:25

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Բնագիտություն

/Լ.Հակոբյան

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ա.Հանեյան(L2)

4 11:30-12:10

Տեխնոլոգիա

/Ս.Վարդանյան

Հայ եկեղեցու պատմություն

/Շ.Ազատյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Երաժշտություն

/Հ.Ավետիսյան

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ա.Հանեյան(L2)

5 12:15-12:55

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Կերպարվեստ

/Լ.Ֆլջյան

Ինֆորմատիկա

/Ե.Պետրոսյան

6 13:00-13:40

Ինֆորմատիկա

/Ե.Պետրոսյան

Բնագիտություն

/Լ.Հակոբյան

Մայրենի
/Ա.Անտոնյան(L1)

/Լ.Միրումյան(L2)

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Ճաշ 13:45-14:15          
7 14:20-15:00          

 

 

6-րդ դասարան, Դասղեկ՝ Վարսենիկ Ներսիսյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
Ռիթմիկա 08:30-08:50          
1 08:50-09:30

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

Անգլերեն
/Ա.Հանեյան(L1)

/Ռ.Բոստանջյան(L2)

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

Անգլերեն
/Ա.Հանեյան(L1)

/Ռ.Բոստանջյան(L2)

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

2 09:35-10:15

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

Բնագիտություն

/Հ.Առաքելյան

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

Հայոց պատմություն

/Ա.Վիրաբյան

Հայոց պատմություն

/Ա.Վիրաբյան

Նախաճաշ 10:15-10:45          
3 10:45-11:25

Ռուսերեն
/Լ.Հարությունյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Համաշխարհային պատմություն

/Ա.Մարգարյան

Ինֆորմատիկա

/Լ.Ամիրյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Մայրենի
/Ա.Վարդանյան(L1)

/Ա.Մխիթարյան(L2)

4 11:30-12:10

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Ինֆորմատիկա

/Լ.Ամիրյան

Աշխարհագրություն

/Լ.Հակոբյան

Ռուսերեն
/Լ.Հարությունյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

5 12:15-12:55

Տեխնոլոգիա

/Ս.Վարդանյան

Ֆիզկուլտուրա

/Ա.Քսպոյան

Ռուսերեն
/Լ.Հարությունյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

Ֆիզկուլտուրա

/Ա.Քսպոյան

Ռուսերեն
/Լ.Հարությունյան(L1)

/Ա.Վարդանյան(L2)

6 13:00-13:40

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Հայ եկեղեցու պատմություն

/Շ.Ազատյան

Երաժշտություն /Հ.Ավետիսյան

Կերպարվեստ /Լ.Ֆրջյան

Բնագիտություն

/Հ.Առաքելյան

Մաթեմատիկա

/Վ.Ներսիսյան

Ճաշ 13:45-14:15          
7 14:20-15:00

Անգլերեն
/Ա.Հանեյան(L1)

/Ռ.Բոստանջյան(L2)

       

 

 

7-րդ դասարան, դասղեկ՝ Անի Գրիգորյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
Ռիթմիկա 08:30-08:50          
1 08:50-09:30

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ի.Փահլևանյան(L2)

Ֆիզիկա

/Հ.Առաքելյան

Հայոց լեզու
/Լ.Սարգսյան(L1)

/Լ.Գրիգորյան(L2)

Հայոց պատմություն

/Ա.Վիրաբյան

Աշխարհագրություն

/Լ.Հակոբյան

2 09:35-10:15

Հայոց լեզու
/Լ.Սարգսյան(L1)

/Լ.Գրիգորյան(L2)

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ի.Փահլևանյան(L2)

Հայոց լեզու
/Լ.Սարգսյան(L1)


/Լ.Գրիգորյան(L2)

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)

/Ի.Փահլևանյան(L2)

Նախաճաշ 10:15-10:45          
3 10:45-11:25

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

Հանրահաշիվ

/Ն.Արշակյան

Քիմիա

/Մ.Սամվելյան

Հանրահաշիվ

/Ն.Արշակյան

Հայոց պատմություն

/Ա.Վիրաբյան

4 11:30-12:10

Քիմիա

/Մ.Սամվելյան

Երկրաչափություն

/Ն.Արշակյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

Տեխնոլոգիա

/Ս.Վարդանյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

5 12:15-12:55

Հանրահաշիվ

/Ն.Արշակյան

Հայ եկեղեցու պատմություն

/Շ.Ազատյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)

/Ս.Այվազյան(L2)

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Գրականություն

/Ա.Գալստյան

6 13:00-13:40

Երկրաչափություն

/Ն.Արշակյան

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Կերպարվեստ/Լ.Ֆլջյան

Երաժշտ /Հ.Ավետիսյան

Ինֆորմատիկա

/Ե.Պետրոսյան

Ճաշ 13:45-14:15          
7 14:20-15:00

Ինֆորմատիկա

/Ե.Պետրոսյան

Գրականություն

/Ա.Գալստյան

Համաշխարհայի պատմ

/Ա.Մարգարյան

Ֆիզիկա

/Հ.Առաքելյան

Հանրահաշիվ

/Ն.Արշակյան

 

 

8-րդ դասարան, դասղեկ՝ Նոնա Դավթյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
Ռիթմիկա 08:30-08:50          
1 08:50-09:30

Հանրահաշիվ

/Լ.Գալոյան

Ֆիզիկա

/Ա.Միքայելյան

Հանրահաշիվ

/Լ.Գալոյան

Ֆիզիկա

/Ա.Միքայելյան

Հայոց լեզու
/Ց.Դանիելյան(L1)
/Վ.Ծատուրյան(L2)
2 09:35-10:15

Երկրաչափություն

/Լ.Գալոյան

Հայ եկեղեցու պատմություն

/Շ.Ազատյան

Երկրաչափություն

/Լ.Գալոյան

Աշխարհագրություն

/Լ.Հակոբյան

Գրականություն

/Գ.Արշալույս

Նախաճաշ 10:15-10:45          
3 10:45-11:25 Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)
/Ա.Ներսեսյան(L2)

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)
/Ա.Ներսեսյան(L2)

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)
/Մ.Դպիրյան(L2)
4 11:30-12:10 Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)
/Մ.Դպիրյան(L2)

Ֆիզկուլտուրա

/Ա.Քսպոյան

Համաշխարհային պատմ

/Ա.Մարգարյան

ՆԶՊ

/Վ.Կանբուրյան

Հայոց պատմություն

/Ն.Հովսեփյան

5 12:15-12:55

Աշխարհագրություն

/Լ.Հակոբյան

Գրականություն

/Գ.Արշալույս

Ինֆորմատիկա

/Տ.Վարդանյան

Հանրահաշիվ

/Լ.Գալոյան

Անգլերեն
/Ա.Կուրղինյան(L1)
/Ա.Ներսեսյան(L2)
6 13:00-13:40

Քիմիա

/Մ.Սամվելյան

Գրականություն

/Գ.Արշալույս

Ինֆորմատիկա

/Տ.Վարդանյան

Հասարակագիտություն

/Մ.Սարգսյան

Ֆիզկուլտուրա

/Ա.Քսպոյան

Ճաշ 13:45-14:15          
7 14:20-15:00

Քիմիա

/Մ.Սամվելյան

Հայոց պատմություն

/Ն.Հովսեփյան

Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)
/Մ.Դպիրյան(L2)
Հայոց լեզու
/Ց.Դանիելյան(L1)
/Վ.Ծատուրյան(L2)
Ռուսերեն
/Վ.Գևորգյան(L1)
/Մ.Դպիրյան(L2)

 

 

10-րդ դասարան, դասղեկ՝ էմին Սանթրոսյան
Ժամատախտակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
Ռիթմիկա 08:30-08:50          
1 08:50-09:30

Հայոց լեզու

/Լ.Սարգսյան

Հայ եկեղեցու պատմ․

/Շ.Ազատյան

Անգլերեն

/Ի.Փահլևանյան

Հայոց լեզու

/Լ.Սարգսյան

Անգլերեն

/Ի.Փահլևանյան

2 09:35-10:15

Անգլերեն

/Ի.Փահլևանյան

Ֆիզիկա

/Ա.Միքայելյան

Աշխարհագրություն

/Գ.Հովհաննիսյան

Ֆիզիկա

/Ա.Միքայելյան

ՆԶՊ

/Վ.Կամբուրյան

Նախաճաշ 10:15-10:45          
3 10:45-11:25

Հասարակագիտություն

/Մ.Սարգսյան

Հանրահաշիվ

/Ա.Մխիթարյան

Համաշխարհային պատմ

/Ա.Մարգարյան

Հանրահաշիվ

/Ա.Մխիթարյան

Ռուսերեն

/Ս.Օստրոգորսկայա

4 11:30-12:10

Աշխարհագրություն

/Գ.Հովհաննիսյան

Երկրաչափություն

/Ա.Մխիթարյան

Ռուսերեն

/Ս.Օստրոգորսկայա

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Գրականություն

/Ա.Գալստյան

5 12:15-12:55

Հանրահաշիվ

/Ա.Մխիթարյան

Կենսաբանություն

/Ե.Սողոյան

Ռուսերեն

/Ս.Օստրոգորսկայա

Հասարակագիտություն

/Մ.Սարգսյան

Հայոց պատմություն

/Ն.Հովսեփյան

6 13:00-13:40

Ռուսերեն

/Ս.Օստրոգորսկայա

Հայոց պատմություն

/Ն.Հովսեփյան

Քիմիա

/Ա.Գալստյան

Ինֆորմատիկա

/Ա.Ավագյան

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Ճաշ 13:45-14:15          
7 14:20-15:00

Գրականություն

/Ա.Գալստյան

Ֆիզկուլտուրա

/Գ.Ավետիսյան

Քիմիա

/Ա.Գալստյան

Ինֆորմատիկա

/Ա.Ավագյան

Երկրաչափություն

/Ա.Մխիթարյան