Старшая школа

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկի ավագ դպրոցում կրթությունը կազմակերպվում է պարտադիր միջնակարգ կրթության և բուհի ընդունելության ծրագրերի հիման վրա:  

  

Հիմնվելով աշակերտների նախընտրությունների վրա` ավագ դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ չորս հոսքային ուղղություններով

 • ֆիզիկամաթեմատիկական,  
 • հումանիտար,  
 • Բնագիտական 
 • տնտեսագիտական:  

Յուրաքանչյուր հոսքային ուղղության համար մշակված է առանձին ուսումնական ծրագիր՝  համատասխան առարկաների խորացված դասընթացներով, որոնք անց են կացվում ժամանակակից նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ դասասենյակներում։

 

  

Հիմնական ուսումնական ծրագրին զուգահեռ դպրոցն առաջարկում է նաև հետևյալ 3 ուղղվածություններով պարտադիր և լրացուցիչ ընտրովի առարկաներ 

Մտավոր ուղղվածություն 

10-րդ դասարանից սկսած մեր աշակերտներն ուսումնասիրում են. 

 • Գործնական հաղորդակցություն և խոսքային էթիկետ 
 • Կիրառական վիճակագրություն և աշխատանք տվյալների հետ 
 • Կիրառական տնտեսագիտություն 
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ 
 • Պատմության հիմնահարցեր Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերը. 

Հնարավորություն է տրվում ուսումնասիրել հետևյալ ընտրովի դասընթացներից մեկը 

 • Ֆրանսերեն 
 • Գերմաներեն 
 • Չինարեն 
 • Իսպաներեն 
 • Ռոբոտաշինություն 
 • Ծրագրավորում 
 • Արհեստական բանականություն  
 • Գործարարության հիմունքներ 

Ինչես նաև, 11-րդ դասարանից սկսած մեր աշակերտներին հնարավորություն է ընձեռնվում ներգրավվել TOEFL և SAT  միջազգային  քննություններին նախապատրաստող համապատասխան լրացուցիչ ընտրովի խմբակներին։ 

 

Ստեղծագործական ուղղվածությունից ավագ դպրոցում առաջարկվում են հետևյալ ընտրովի դասընթացները 

 • Խեցեգործություն 
 • Նկարչություն 
 • Դերասանական արվեստ 
 • Հագուստի մոդելավորում 
 • Խոհարարություն 
 • Մեդիագրագիտություն 

 

Ֆիզիկական ուղղվածությունից առաջարկվում են հետևյալ ընտրովի դասընթացներից մեկը 

 • Լող 
 • Գեղասահք 
 • Ֆուտբոլ 
 • Բասկետբոլ 

 

Ավագ դպրոցում կիրառվում է նախագծային ուսուցման սկզբունքը, որը հնարավորություն է տալիս հետաքրքիր գաղափարների շուրջ ստեղծել թեմատիկ նախագծեր՝ կապ ստեղծելով տարբեր առարկաների միջև։ Ներգրավված լինելով նախագծերին՝ աշակերտները զարգացնում են իրենց գիտելիքներն և հմտությունները, սովորում են լուծել ընթացքում ծագող հարցերն ու խնդիրները, սովորում են ճիշտ կառավարել իրենց ժամանակը և  զարգացնել թիմում աշխատելու կարողությունը։ 

 

Բացի վերը թվարկված դասընթացներից, մեր աշակերտներըուսումնական ծրագրի համաձայնպարբերաբար այցելում են տարատեսակ թանգարաններ, թատրոններ, թեմատիկ ժամանցային վայրեր, կազմակերպում են  արշավներ, էքսկուրսիաներ և այլն։ 

 

Մեր կրթահամալիրի ավագ դպրոցի սաների համար պարբերաբար կազմակերպվում են միջազգային և տեղական բուհերի ընդունելության մասով հանդիպումեր և այցերմասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված տեղեկատվական հանդիպումներ և քննարկումներ։

Ինչպես նաև, դպրոցում պարբերաբար հյուրընկալվում են տարբեր ոլորտներից հետաքրքիր  և ճանաչված հյուրեր, ովքեր կիսվում են  իրենց հարուստ փորձով և պատասխանում են մեր աշակերտների հարցերին։

 

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 012-620 626 հեռախոսահամարով։