Ավագ դպրոց

Ավագ դպրոցում կրթությունը կազմակերպվում է պարտադիր միջնակարգ կրթության և բուհի ընդունելության ծրագրերի հիման վրա: Միջին և ավագ դպրոցում  ֆիզիկայի, քիմիայի ու կենսաբանության լաբորատոր աշխատանքների համար նախատեսված են հատուկ դասարաններ: Բոլոր լաբորատորիաներն ունեն ժամանակակից նյութատեխնիկական հագեցվածություն:

 

Ավագ դպրոցում՝ սկսած 11-րդ դասարանից, ենթադրվում է ուսուցման հոսքային կազմակերպում՝ հիմնվելով աշակերտների նախընտրությունների վրա: Նախատեսվում է ուսուցումն իրականացնել հետևյալ երեք ուղղություններով՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, հումանիտար ու բնագիտական: Յուրաքանչյուր ուղղության համար կմշակվի առանձին ուսումնական ծրագիր:

 

Ավագ դպրոցում օտար լեզուներ սովորելիս դասարանները  բաժանվում են տարամակարդակ խմբերի, ինչն ավելի արդյունավետ է դարձնում ուսուցման գործընթացը: Միջին դպրոցից սկսած՝ հայոց լեզվի դասաժամին դասարանները ևս բաժանվում են խմբերի։ Այսպիսով, լեզուների դասավանդումն իրականացվում է 10-12 հոգանոց խմբերում:

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  012 620 626 հեռախոսահամարով։