Ավագ դպրոց

Ավագ դպրոցում կրթությունը կազմակերպվում է պարտադիր միջնակարգ կրթության և բուհի ընդունելության ծրագրերի հիման վրա: 

Ավագ դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է հոսքային ուղղություններով՝ հիմնվելով աշակերտների նախընտրությունների վրա: Ուսուցումը կարող է իրականացվել հետևյալ չորս հոսքային ուղղություններով՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, հումանիտար, բնագիտական և տնտեսագիտական: Յուրաքանչյուր հոսքային ուղղության համար մշակված է առանձին ուսումնական ծրագիր:

Ավագ դպրոցում օտար լեզուներ սովորելիս դասարանները բաժանվում են տարամակարդակ խմբերի, ինչն ավելի արդյունավետ է դարձնում ուսուցման գործընթացը:  

11-րդ դասարանից սկսած աշակերտները հնարավորություն ունեն պատրաստվելու նաև TOEFL միջազգային քննությանը։

Ավագ դպրոցում կիրառվում է նախագծային ուսուցման սկզբունքը, որը հնարավորություն է տալիս հետաքրքիր գաղափարների շուրջ ստեղծել թեմատիկ նախագիծեր՝ կապ ստեղծելով տարբեր առարկաների միջև։ Ներգրավված լինելով նախագծերին՝ աշակերտները զարգացնում են իրենց գիտելիքներն և հմտությունները, սովորում են լուծել ընթացքում ծագող հարցերն ու խնդիրները, սովորում են ճիշտ կառավարել իրենց ժամանակը և  զարգացնել թիմում աշխատելու կարողությունը։

Միջին և ավագ դպրոցում ֆիզիկա, քիմիա ու կենսաբանություն առարկաների համար նախատեսված են ժամանակակից նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ լաբորատոր դասասենյակներ։

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 012-620 626 հեռախոսահամարով։