Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Արշալույս Գալստյան

Ամբիոնի վարիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Անահիտ Անտոնյան

Մայրենիի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Նազիկ Ասատրյան

Մայրենիի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Լիլիթ Գրիգորյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչ

Ցոլինե Դանիելյան

Մայրենիի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Լիլի Միրումյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Զարուհի Մուսայելյան

Մայրենիի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ