Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Արշալույս Գալստյան

Ամբիոնի վարիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Անահիտ Անտոնյան

Մայրենիի ուսուցիչ

Նազիկ Ասատրյան

Մայրենիի ուսուցիչ

Լիլիթ Գրիգորյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչ

Ցոլինե Դանիելյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչ

Լիլի Միրումյան

Հայոց լեզվի ուսուցիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու