Բնագիտության ամբիոն

Արմեն Գալստյան

Ամբիոնի վարիչ

Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Լուսինե  Հակոբյան

Աշխարհագրության  ուսուցիչ

Շուշան Անտոնյան

Բնագիտության ուսուցիչ

Արա Անտոնյան

Կենսաբանության ուսուցիչ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Ռուբինա Հարությունյան

Կենսաբանության ուսուցիչ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Մելանյա Սամվելյան

Քիմիայի ուսուցիչ

Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Անի Գրիգորյան

Լաբորանտ

Մարիամ Բաղդասարյան

Լաբորանտ