Բնագիտության ամբիոն

Ռուբինա Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Լուսինե  Հակոբյան

Աշխարհագրության  ուսուցիչ

Շուշան Անտոնյան

Բնագիտության ուսուցիչ

Արա Անտոնյան

Կենսաբանության ուսուցիչ

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Մելանյա Սամվելյան

Քիմիայի ուսուցիչ

Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Սմբատ Խալաթյան

Լաբորանտ

Նոննա Դավթյան

Լաբորանտ