Անձնակազմ

Ալեքսանդր Գրիգորյան

Տնօրեն

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Զավեն Առաքելյան

Տնօրենի տեղակալ ընդհանուր հարցերի և անձնակազմի գծով

Ելենա Ամիրխանյան

Տնօրենի տեղակալ ուսումնական և դաստիարակչական աշխատանքների գծով

Գաբրիել Ղազարյան

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի գծով պատասխանատու

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Անի Մոմճյան

Գլխավոր հաշվապահ

Պարույր Վարդերեսյան

ՏՏ պատասխանատու

Անի Աբրահամյան

Հանրային կապերի գլխավոր մասնագետ

Արամ Կարապետյան

Առաջատար տնտեսագետ

Քրիստինե Մխիթարյան

Առաջատար մասնագետ կադրերի գծով

Հասմիկ Փարսադանյան

Տնօրենի օգնական