Խաղային ձևերի դահլիճներ

Համալիրն առաջարկում է խաղային ձևերի համար նախատեսված դահլիճներ՝  վարձակալության հիմունքով, հետևյալ գնացուցակով
 

        1 մեկ ամսվա ընթացքում 4 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 30.000 դր,

        2 երեք ամսվա ընթացքում 12 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 27.000 դր,

        3 վեց ամսվա ընթացքում 24 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 25000 դր,

        4 մեկ տարվա ընթացքում 48 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 22000դր,

        5 մեկանգամյա այցելություն փոքր դահլիճ՝ 1 ժամը՝ 15000 դր։

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 012 620 630 հեռախոսահամարով։