Խաղային ձևերի դահլիճներ

Համալիրն առաջարկում է խաղային ձևերի համար նախատեսված դահլիճներ՝  վարձակալության հիմունքով, հետևյալ գնացուցակով
 

        1  1 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 30.000 դր,

        2 մեկ տարվա ընթացքում 24 այցելություն՝ 1 ժամը՝ 27000դր,

        3 մեկանգամյա այցելություն փոքր դահլիճ՝ 1 ժամը՝ 15000 դր։

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 012 620 630 հեռախոսահամարով։