Միջին դպրոց

Միջին դպրոցում կրթական ծրագիրը միտված է խոր առարկայական և համընդհանուր կրթության ապահովմանը` հանրակրթական դպրոցական ծրագրի պահպանմամբ: Իհարկե, հանրակրթական պարտադիր նվազագույն համարվող առարկայացանկին ի լրումն իրագործվում է նաև  սովորողների կրթամշակութային զարգացում, կյանքի հմտությունների ուսուցում՝ նպաստելով ակտիվ և ներդաշնակորեն զարգացած դեռահասի ձևավորմանը:

 Միջին դպրոցից սկսած կիրառվում է նախագծային ուսուցման սկզբունքը, որը հնարավորություն է տալիս հետաքրքիր գաղափարների շուրջ ստեղծել թեմատիկ նախագիծեր՝ կապ ստեղծելով տարբեր առարկաների միջև։ Ներգրավված լինելով նախագծերին՝ աշակերտները զարգացնում են իրենց գիտելիքներն և հմտությունները, սովորում են լուծել ընթացքում ծագող հարցերն ու խնդիրները, սովորում են ճիշտ կառավարել իրենց ժամանակը և  զարգացնել թիմում աշխատելու կարողությունը։

Միջին դպրոցում օտար լեզուներ սովորելիս դասարանները  բաժանվում են տարամակարդակ խմբերի, ինչն ավելի արդյունավետ է դարձնում ուսուցման գործընթացը:

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  012 620 626 հեռախոսահամարով։