Միջին դպրոց

Միջին դպրոցում կրթական ծրագիրը միտված է խոր առարկայական և համընդհանուր կրթության ապահովմանը` հանրակրթական դպրոցական ծրագրի պահպանմամբ: Իհարկե, հանրակրթական պարտադիր նվազագույն համարվող առարկայացանկին ի լրումն իրագործվում է նաև  սովորողների կրթամշակութային զարգացում, կյանքի հմտությունների ուսուցում՝ նպաստելով ակտիվ և ներդաշնակորեն զարգացած դեռահասի ձևավորմանը:

 

Միջին դպրոցում օտար լեզուներ սովորելիս դասարանները  բաժանվում են տարամակարդակ խմբերի, ինչն ավելի արդյունավետ է դարձնում ուսուցման գործընթացը: Միջին դպրոցից սկսած՝ հայոց լեզվի դասաժամին ևս դասարանները բաժանվում են խմբերի։ Այսպիսով, լեզուների դասավանդումն իրականացվում է 10-12 հոգանոց խմբերում:

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  012 620 626 հեռախոսահամարով։