Հումանիտար գիտությունների ամբիոն

Նժդեհ Հովսեփյան

Ամբիոնի վարիչ

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Շավարշ Ազատյան

Համաշխարհային պատմության և Հայոց պատմության ուսուցիչ

Արմեն Ասրյան

Համաշխարհային պատմության ուսուցիչ

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Մարինե Գևորգյան

Հայոց պատմության ուսուցիչ

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Արմեն Վիրաբյան

Հայոց պատմություն, Հայրենագիտություն առարկաների ուսուցիչ

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Մարինե Սարգսյան

Հասարակագիտության, տրամաբանության ուսուցիչ

Ռոզա Ալավերդյան

Գործարարության հիմունքների ուսուցիչ

Անի Մոմճյան

Կիրառական տնտեսագիտության ուսուցիչ

Արթուր Մկրտչյան

Հայոց պատմության ուսուցիչ