Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Արթուր Ավագյան

Ամբիոնի վարիչ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մարիամ Պետրոսյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Մարիա Լիսիցինա

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Գոհար Տեր-Ղուկասյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Ելենա Պետրոսյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Տաթևիկ Վարդանյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Անի Սահակյան

Ծրագրավորման ուսուցիչ

Հարություն Դաշտոյան

Ռոբոտաշինության ուսուցիչ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գևորգ Տիգրանյան

Ռոբոտաշինության ուսուցիչ