Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Արթուր Ավագյան

Ամբիոնի վարիչ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Տաթևիկ Բեժանյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Մարիամ Պետրոսյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Մարիա Լիսիցինա

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Գոհար Տեր-Ղուկասյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Ելենա Պետրոսյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Գոհար Առաքելյան

Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Անի Սահակյան

Ծրագրավորման ուսուցիչ

Արմեն Ավետյան

Ռոբոտիկայի ուսուցիչ