Անձնակազմ

Էդգար Ավետիսյան

Ադմինիստրատոր

Քրիստինե Գարգարյան

Ադմինիստրատոր

Սարգիս Մարտիկյան

Ադմինիստրատոր

Լուսինե Վարդանյան

Ադմինիստրատոր

Արա Կարապետյան

Բժիշկ

Արմեն Միրզոյան

Բժիշկ