Տարրական դպրոց

Ուսումնա-սպորտային համալիրի դպրոցում ՖՈՒՄՈՒՀՈՒԱ «Հնարավորությունների հավասար զարգացման համակարգ»-ի  իրականացման տեսանկյունից տարրական դպրոցում ընդգծված է.

 

  • Սովորողի ճանաչողական ակտիվության եռակողմ (ֆիզիկական, մտավոր ու հոգևոր) զարգացումը։
     
  • Սովորողի կրթական հետաքրքրությունների ու դրդապատճառների ձևավորումը ներգրավված ուսուցմամբ։  
     
  • Ռեֆլեքսիվ ուսուցմամբ սովորողի փորձառության նպատակաուղղված ձևավորումն ու կրթական արդյունքների ինքնուրույն նվաճումը: Այն ամենն, ինչ սովորում են երեխաները, կիրառվում է փորձի միջոցով՝ նպաստելով անհրաժեշտ կարողությունների ու հմտությունների ձևավորմանը:
     

Տարրական դպրոցում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է ժամանակակից դիդակտիկ նյութերի լայն կիրառմամբ, որոնք նպաստում են կրթական գործընթացի արդյունավետությանը:

 

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել  012 620 626 հեռախոսահամարով։