Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն

Սմբատ Շահինյան

Ամբիոնի վարիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Հերմինե Ազիզյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Մարինե Բրոյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Արամ Մաթևոսյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Վարսենիկ Ներսիսյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Միքայել Ալեքսանյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Աղասի Միքայելյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Ռոբերտ Զոհրանյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Լուիզա Բարսեղյան

Լաբորանտ