Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն

Սմբատ Շահինյան

Ամբիոնի վարիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Հերմինե Ազիզյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Մարինե Բրոյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Արամ Մաթևոսյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Վարսենիկ Ներսիսյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Եպրաքսյա Իսրայելյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ռուբեն Գևորգյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ռոբերտ Զոհրանյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Աղասի Միքայելյան

Ֆիզիկայի ուսուցիչ

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Զարինե Դովլաթյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Լիաննա Մեխակյան

Լաբորանտ