Օտար լեզուների ամբիոն

Իրինա Փահլևանյան

Ամբիոնի վարիչ

Մարիաննա Ավագյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Ռուբինա Բոստանջյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Ալիսա Տոլապչյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Գոհար Թադևոսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Ալվարդ Հանեյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Վեներա Մելքոնյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Լուսինե Մնացականյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Անի Ներսեսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Անի Սողոմոնյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Նարինե Աղայան

Գերմաներենի ուսուցիչ

Նարե Շալունց

Ֆրանսերենի ուսուցիչ

Աննա Զալինյան

Չինարենի ուսուցիչ

Տնտեսագիտության թեկնածու