Օտար լեզուների ամբիոն

Իրինա Փահլևանյան

Ամբիոնի վարիչ

Ռուբինա Բոստանջյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Գոհար Թադևոսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Ալվարդ Հանեյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Վեներա Մելքոնյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Անի Ներսեսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Անի Սողոմոնյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Նարինե Աղայան

Գերմաներենի ուսուցիչ

Մանե Սարգսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Աննա Մարկոսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Անի Հարությունյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Հայկուհի Մուրադյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Անի Ներսիսյան

Անգլերենի ուսուցիչ

Լիլիթ Բաբայան

Ֆրանսերենի ուսուցիչ

Դոցենտ

Ֆընգ Յանգ Մինգ

Չինարենի ուսուցիչ

Անի Սահակյան

Իսպաներենի ուսուցիչ

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ