Արվեստ, ՆԶՊ, Ֆիզկուլտուրա

Արմեն Քուշկյան

Դերասանական արվեստի ուսուցիչ

Հայկ Ավետիսյան

Երգի ուսուցիչ

Ալլա Լևոնյան

Երգի ուսուցիչ

Հովհաննես Վարդանյան

Մեդիագրագիտության ուսուցիչ

Լիլիթ Ֆլջյան

Նկարչության ուսուցիչ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գայանե Մարգարյան

Խոհարարության ուսուցիչ

Մարինե Նիկողոսյան

Կավագործության ուսուցիչ

Վարդան Կամբուրյան

Նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչ

Սոնյա Վարդանյան

Տեխնոլոգիայի և հագուստի մոդելավորման ուսուցիչ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Մարինե Չիչոյան

Գեղարվեստական մարմնամարզության ուսուցիչ

Թոնի Կարամանուկյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Արևիկ Ճշմարիտյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Արմեն Քսպոյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Գուրգեն Հակոբյան

Ֆուտբոլի ուսուցիչ

Գևորգ Պապյան

Ֆուտբոլի ուսուցիչ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու