Մեր մանկապարտեզը վերազինվել է նոր մարզասարքերով

Ուսումնա-սպորտային համալիրի մանկապարտեզը վերազինվել է նոր՝ ժամանակակից և ֆունկցիոնալ մարզասարքերով։

Մարզասարքերը նախատեսված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, որոնք հնարավորություն են տալիս կատարել երեխաների տարիքին և մկանախմբերի զարգացմանը համապատասխան վարժություններ, ընտրել թույլատրելի բեռնվածություն։

Մեր մանկապարտեզում բոլոր տարիքային խմբերում ֆիզդաստիարակության դասերը անցկացվում են շաբաթական երկու անգամ, 15-25 րոպե տևողությամբ` կախված  տարիքային խմբից։

Մարզվելիս կարևոր է հաշվի առնել տարիքային առանձնահատկությունները, անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր երեխային, ինչն էլ ավելի է զարգացնում սերը դեպի սպորտն ու առողջ ապրելակերպը։

Նշենք, որ Ֆիզիկական վարժությունները երեխաներին դարձնում են ավելի առողջ, դիմացկուն, ամրցանում են իմունային համակարգը։

Ֆիզիկական ակտիվությունը դրական է անդրադառնում նաև երեխաների մտավոր զարգացմանը։ Երեխայի մոտ ձևավորվում է արագ կողմնորոշվելու  ունակությունը, բարձրանում է ինքնակազմակերպվածության մակարդակը։