Մեր դասատուները հաջողությամբ հանձնել են TKT թեստը

Անգլերենի ամբիոնի ուսուցիչները մասնակցել են Քեմբրիջի ուսուցիչների վերապատրաստմանը և հաջողությամբ հանձնել TKT (Teaching Knowledge Test) 1-ին մոդուլի թեստը (լեզվի ուսուցում):