«Tête-à-tête» մեր սաների հետ․ Սամվել Մելիքյան

-Կպատմե՞ս մեզ քո մասին հինգ բառով։

-Ուժեղ, խելացի, ուրախ, բոյով, լավ։

-Խի՞ստ են ծնողներդ։

 -Մայրիկս խիստ է, հայրիկս՝ ոչ։

 -Համարո՞ւմ ես նրանց քո ընկերը։

-Այո։

-Եթե նորից ծնվեիր, ո՞ր երկրում կուզեիր ծնվել։ Ինչո՞ւ։

-Հայաստանում, որովհետև ամենալավ երկիրն է։

-Ինչպե՞ս ես ընտրում քո ընկերներին։

-Լավ հատկանիշներով։

-Եթե լիներ հնարավորություն, ունենալ գերբնական կարողություն, ո՞րը կլիներ քո ընտրությունը։

-Ես կուզեի ունենալ «սուպեր ուժ», ու աչքերիցս կայծակ դուրս գար։

-Ի՞նչ խորհուրդներ են քեզ տալիս ծնողներդ։

-Խելոք մնամ և լավ սովորեմ։

-Ո՞րն է քո սիրելի գիրքը։

 -Հանելուկների գիրքը:

 -Ունե՞ս նախընտրելի ուտեստներ։ Որո՞նք են։

-Կարտոֆիլ, ֆրի, խորոված ձուկ։

-Ինչո՞վ ես զբաղվում ազատ ժամանակ։

-Խաղում եմ կրիայիս հետ։

-Ի՞նչ ես որոշել դառնալ։

-Դեռ չեմ որոշել։

-Կա՞ մի միտք, որ քեզ առաջնորդում է կյանքում։

-Չունեմ այդպիսի միտք։