Վերապատրաստման միջոցառումները մեր դպրոցում

«Հանրակրթության հոգեբանական և շտկողական մանկավարժական աջակցության ռուսական լավագույն փորձի տարածում բարեկամ երկրներում» ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 24-ից մեր դպրոցում մեկնարկեցին ուսումնական գործընթացի մասնակիցների վերապատրաստման միջոցառումները: Ծրագիրն իրականացվում է Մոսկվայի պետական հոգեբանամանկավարժական համալսարանի կողմից։

Այս նախագիծը նպատակաուղղված է համագործակցությանը՝ հանրակրթության հոգեբանական, մանկավարժական և շտկողական մանկավարժական աջակցության ներուժը լիարժեք իրացնելու նպատակով։

Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն 8 ցիկլ ուսումնական միջոցառումներ հետևյալ թեմաներով.

  1. Տարրական դասարանների աշակերտների համար սովորելու դժվարությունների հաղթահարում
  2. Հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն շնորհալի երեխաներին
  3. Նախադպրոցական տարիքում ճանաչողական կարողությունների զարգացում
  4. Խորհրդատվական հոգեբանական և մանկավարժական աջակցության ծրագիր ԱՍՀ-ով երեխաներ ունեցող ընտանիքներին
  5. Շտկողական տեխնոլոգիաներ նախադպրոցական կրթության մեջ
  6. Հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն օտարերկրյա քաղաքացիների ընտանիքների աշակերտներին
  7. Խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ շտկողական և մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպում
  8. Երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելում. նույնականացում և օգնություն