Ջուրը կյանք է

«Գիտություն» առարկայի շրջանակներում Օրիոն դասարանի սովորողները հանդես եկան ուսուցչի դերում:

«Ջուրը կյանք է» խորագիրը կրող ամփոփիչ դասը հնարավորություն տվեց սովորողներին ներկայացնել իրենց ձեռք բերած գիտելիքները՝ դասի անմիջական մասնակից դարձնելով ծնողներին, ովքեր գործնականում բացահայտեցին ջրի գաղտնիքները: