Մեր ուսուցիչները մասնակցել են Քեմբրիջի ուսուցիչների վերապատրաստմանը

Անգլերենի ամբիոնի ուսուցիչները մասնակցել են Քեմբրիջի ուսուցիչների վերապատրաստմանը և հաջողությամբ հանձնել TKT (ուսուցիչների գիտելիքների թեստ) 3-րդ մոդուլի թեստը (դասարանի կառավարում):

Նշենք, որ TKT-ն դասավանդման մոդուլային որակավորումների շարք է, որը ստուգում է գիտելիքներն անգլերենի ուսուցման հատուկ ոլորտներում: Ունի 5 մոդուլի թեստ։

Մեր ուսուցիչներն հանձնել են 3-րդ մոդուլի թեստը, որը վերաբերում է դասավանդմանը և ուսուցման գործընթացի կառավարմանը։

Այս մոդուլը ստուգում է ուսուցիչների գիտելիքներն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում դասարանում՝ ուսուցչի կամ սովորողների կողմից լեզվի օգտագործման ժամանակ, ուսուցչի դերը, ինչպես նաև ուսուցման մեթոդները, որոնք օգտագործվում են դասարանում։